Κόσμος 40 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 71
Συνολικός αριθμός χωριών: 11.295 (159.08 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 11.294
Χωριά βαρβάρων: 1
Χωριά με bonus: 1.022
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 319 ημέρες
Χρήστες on-line: 2
Αριθμός μηνυμάτων: 47.936 (675.15 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.808 (95.89 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 125 (1.76 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 300 (4.23 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 4
Αριθμός παικτών σε φυλές: 70
Συνολικοί πόντοι: 112.172.262 (1.579.891 ανά παίκτη, 9.931 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 2.104.620.989
 • 2.007.715.291
 • 2.501.021.287
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 17,049 εκατ.
 • 6,248 εκατ.
 • 25,137 εκατ.
 • 12,332 εκατ.
 • 1,570 εκατ.
 • 11,570 εκατ.
 • 454.282
 • 3,684 εκατ.
 • 1,182 εκατ.
 • 782.759
 • 64
 • 4.048
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 240130
 • 88002
 • 354044
 • 173688
 • 22117
 • 162955
 • 6398
 • 51887
 • 16645
 • 11025
 • 1
 • 57
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1509
 • 553
 • 2226
 • 1092
 • 139
 • 1024
 • 40
 • 326
 • 105
 • 69
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: mana7
Η νεότερη φυλή: D.T

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 01:05