Κόσμος 40 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 142
Συνολικός αριθμός χωριών: 11.295 (79.54 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 10.369
Χωριά βαρβάρων: 926
Χωριά με bonus: 1.022
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 285 ημέρες
Χρήστες on-line: 6
Αριθμός μηνυμάτων: 58.750 (413.73 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 17.851 (125.71 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 699 (4.92 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 824 (5.80 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 29
Αριθμός παικτών σε φυλές: 112
Συνολικοί πόντοι: 96.443.882 (679.182 ανά παίκτη, 8.539 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 2.173.482.395
 • 1.833.361.353
 • 2.642.642.729
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 17,239 εκατ.
 • 6,935 εκατ.
 • 24,237 εκατ.
 • 12,378 εκατ.
 • 1,634 εκατ.
 • 11,388 εκατ.
 • 338.206
 • 3,858 εκατ.
 • 1,128 εκατ.
 • 850.779
 • 125
 • 3.302
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 121401
 • 48838
 • 170682
 • 87172
 • 11511
 • 80197
 • 2382
 • 27172
 • 7941
 • 5991
 • 1
 • 23
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1526
 • 614
 • 2146
 • 1096
 • 145
 • 1008
 • 30
 • 342
 • 100
 • 75
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Georgem123
Νεότερη φυλή: συν

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 13:06